Obchodní podmínky

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
SPX - CAR GROUP a.s.
Sídlo: třída Tomáše Bati 410, Louky, 763 02 Zlín
IČ: 29284783
(dále jen „SPX - CAR GROUP“)
 
V rámci své činnosti provádí SPX - CAR GROUP, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
 1. Smluvní vztahy s dodavateli a odběrateli,
 2. Ochrana majetku.
Informace o zpracování osobních údajů:
 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. a) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. b) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný zájem správce.
 3. Příjemci osobních údajů zpracovávaných ve vztahu k účelu zpracování pod písm. b) výše mohou být orgány činné v trestním řízení nebo správní orgány pro potřeby správního řízení.
 4. Při zpracování osobních údajů u SPX - CAR GROUP nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.
 5. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.
 6. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u SPX - CAR GROUP jsou nepřesné),
  3. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  4. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste SPX - CAR GROUP poskytl/a,
  5. podat stížnost u dozorového orgánu.
 7. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 8. Svá práva vůči SPX - CAR GROUP uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.
 9. Kontaktní místo subjektů údajů:

SPX-CAR GROUP a.s., Tř. T. Bati 410, 763 02  Zlín - Louky 
Tel. +420 577 112 431, E-mail: spx-car@spx-car.cz

Close

Jakub Lutner
Operativní leasing123

Rychlý kontakt

Jakub Lutner
Operativní leasing

SPX-CAR GROUP a.s.
autorizovaný partner Volvo Car
Tř. T. Bati 410
763 02 Zlín-Louky

Po-Pá: 8.30-17.30
So: 9.00-12.00

Tel: +420 777 909 014
E-mail: operativni-leasing@spx-car.cz

Místo předání Zlín

SPX-CAR GROUP a.s.
autorizovaný partner Volvo Car
Tř. T. Bati 410
763 02 Zlín-Louky

Místo předání Praha Vestec

SPX-CAR
Vídeňská 84
252 50 Vestec u Prahy

OPERATIVNÍ LEASING NA VOZY VOLVO

SPX-CAR GROUP a.s. © 2018